Budd-dal: Rhai 'ddim yn haeddu colli'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Davies AS yn gadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan a fydd yn cyhoeddi adroddiad am newidiadau i fudd-dal yn fuan

Mae un o Geidwadwyr amlycaf Cymru wedi dweud nad yw diwygiadau budd-daliadau Llywodraeth San Steffan yn gweithio cystal yng Nghymru ag y maen nhw mewn rhannau eraill o'r DU.

Dywedodd David Davies, Aelod Seneddol Mynwy, y bydd rhai yng Nghymru yn colli allan oherwydd y "dreth ystafell wely" er nad ydyn nhw haeddu hynny, a bod angen i weinidogion fod yn onest am hynny.

Roedd Mr Davies, sy'n gadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan sy'n ystyried newidiadau i fudd-dal tai, yn siarad gyda menyw o Flaenafon sydd ar ei cholled o £21 yr wythnos oherwydd y newid ac yn debyg o orfod gadael y dref lle mae hi a'i theulu wedi byw ers cenedlaethau.

Dim troi'n ôl

Ar raglen Week In Week Out BBC Cymru, dywedodd wrth Gail Harris, sy'n 59 oed: "Rhaid cael cydnabyddiaeth - ac efallai bod gweinidogion yn anfodlon gwneud hynny - pan ydych chi'n newid y gyfraith mae yna oblygiadau sydd weithiau'n anffodus ac anrhagweladwy.....mewn geiriau eraill fe fydd rhai pobl ar eu colled sydd ddim yn haeddu hynny, ac rwy'n credu eich bod yn un o'r rheiny ac mae'n ddrwg iawn gen i am hynny."

Mewn cyfweliad â'r rhaglen, ychwanegodd Mr Davies: "Nid yw hynny'n meddwl y gallwn ni newid na mynd yn ôl oherwydd mae yna fater ehangach.

"Gyda'r stoc dai yn gyfyng a dim arian ar gael fedrwch chi ddim cael sefyllfa lle mae nifer fawr o bobl yn byw ar eu pennau eu hunain mewn tai cymdeithasol gyda dau neu dri llofft.

"Doedd dim modd caniatáu i sefyllfa fel yna barhau."

Dim cartrefi llai

Fe fydd y pwyllgor y mae Mr Davies yn ei gadeirio yn cyhoeddi adroddiad yn fuan ar y newidiadau i fudd-dal tai. Daeth awgrym o gynnwys yr adroddiad pan ddywedodd Mr Davies:

"Nid yw'r diwygiadau yma'n gweithio cystal yng Nghymru ag yn Llundain neu Birmingham lle mae mwy o stoc o gartrefi llai."

Dywedodd Mr Davies bod angen i weinidogion gadw llygad fanwl ar hynny.

Roedd rhaglen Week In Week Out wedi bod yn ffilmio gyda'r tîm tai yng Nghymdeithas Tai Bron Afon, sydd â 509 eiddo ym Mlaenafon ond dim ond 23 o fflatiau un llofft.

Mae traean o'r tai mwy felly'n diodde' oherwydd y "dreth ystafell wely" gan fod llofftydd gwag yn yr adeiladau.

'Trafferthion mawr'

Dywedodd y swyddog tai Claire Dullea wrth y rhaglen:

"Fedra i ddim gweld pam bod y ddeddfwriaeth yma wedi dod i fodolaeth.

"Yr unig beth fedra i ddweud yw os nad oes gennym eiddo un llofft ar gyfer pobl yna dyw e ddim yn mynd i ddigwydd ac mae'r bobl yna'n cael trafferthion mawr iawn i dalu'r dreth ystafell wely."

Bydd Week In Week Out yn cael ei darlledu ar BBC ONE Wales am 10:35yh nos Fawrth, Hydref 8.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol