Carcharu meddyg am 18 mis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Caerwysg fod yr effaith ar ddioddefwyr yn "ysgytwol"

Mae meddyg ymosododd ar gleifion yn rhywiol a thynnu lluniau ohonyn nhw'n gyfrinachol wedi cael ei garcharu am 18 mis.

Roedd Suhail Ahmed, 28 oed o Heol Cyncoed, Caerdydd, wedi defnyddio camera ffôn symudol i dynnu mwy na 100 o luniau pan oedd yn archwilio cleifion yn Ysbyty Torbay.

Plediodd yn euog i 11 cyhuddiad o ffilmio gweithred breifat er mwyn cael boddhad rhywiol, a dau o ymosod yn rhywiol.

Clywodd Llys y Goron Caerwysg fod yr effaith ar ddioddefwyr yn "ysgytwol" ac nad oedd un o hyd yn gallu gadael ei chartre'.

'Yn ffiaidd'

Dywedodd Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd De Dyfnaint fod y meddyg wedi "camddefnyddio pŵer yn ffiaidd" ac nad oedd unrhyw risg i ddiogelwch cleifion.

Yng Nghorffennaf penderfynodd y Cyngor Meddygol Cyffredinol ei wahardd.

Clywodd y llys fod rhai o'r cleifion yn diodde' poen enbyd neu'n ceisio gwella wedi llawdriniaeth adeg y troseddau rhwng Mawrth a Mehefin y llynedd.

Cafodd ei wahardd o'i waith wedi ddwy fenyw gwyno amdano.

Yn wreiddiol, dywedodd Ahmed nad oedd wedi gwneud unrhywbeth o'i le.

'Dinistrio'

Dywedodd David Martin ar ran yr amddiffyn nad oedd y lluniau wedi eu dosbarthu.

"Mae'r unigolyn hwn wedi dinistrio ei yrfa," meddai.

Bydd enw Ahmed ar y gofrestr troseddau rhywiol.

Ar ôl yr achos dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Nick Wilden: "Hon yw'r enghraifft fwya' ffiaidd o feddyg yn torri ymddiriedaeth."