Achosion newydd o'r frech goch

  • Cyhoeddwyd
Nodwydd
Disgrifiad o’r llun,
Dylai rhieni sy'n amau bod eu plant yn dioddef o'r salwch gymryd camau i geisio atal llediad yr haint

Mae dros 200 o blant yn cael cynnig brechiad MMR mewn ysgol ym Mhort Talbot ar ôl i achosion newydd o'r frech goch ddod i'r fei.

Daw hyn dri mis yn unig wedi diwedd yr epidemig diwethaf yn yr ardal.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod dau achos wedi cael eu hadrodd gan ddisgyblion Ysgol Cwmtawe, a bod un o'r rhain wedi ei gadarnhau gan brofion labordy.

Maen nhw'n erfyn ar rieni i sicrhau bod eu plant wedi derbyn dwy ddos o'r frechiad er mwyn sicrhau eu bod wedi eu hamddiffyn rhag yr haint.

Brechu

Cafodd 1,219 achos o'r frech goch eu cofnodi yn ystod yr epidemig rhwng Medi 2012 a Mai 2013.

Yn ystod y cyfnod hwn cafodd 88 o bobl driniaeth yn yr ysbyty, a bu farw un dyn 25 oed o achos yr haint.

Rhoddwyd brechiadau MMR oedd heb eu trefnu i 75,868 - ond fe rybuddiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod 30,000 o blant rhwng 10 a 18 heb eu brechu ledled Cymru a bod hynny'n golygu bod posibiliad o achosion eto yn y dyfodol.

Mae Dr Jorg Hoffmon yw eu hymgynghorydd rheoli clefydau trosglwyddadwy, a dywedodd: "Mae'r achos yma o'r frech goch yn dod ond dri mis wedi diwedd yr heintiad brech goch mwyaf welodd Cymru erioed.

"Rydym yn pryderu ac eisiau gweithredu'n gyflym... Rydym wedi ysgrifennu at rieni'r holl blant sydd heb eu brechu yn Ysgol Cwmtawe yn erfyn arnyn nhw i drefnu i'w plant gael ei brechu.

"Yn y cyfamser i atal llediad yr haint, rydym yn erfyn ar rieni plant sy'n dioddef o symptomau tebyg i rai'r frech goch dros y penwythnos i'w cadw nhw gartref ac i ofyn am gyngor meddygol, ac i beidio gadael i'w plant fynychu digwyddiadau lle mae plant eraill yn bresennol."

Prif symptomau'r frech goch yw twymyn, blinder, trwyn yn rhedeg, llid a'r smotiau coch nodweddiadol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol