Hanner marathon: Torri record

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r trefnwyr yn honni bod dros 19,000 wedi cymryd rhan yn y ras

Mae record newydd wedi cael ei chreu ar gyfer hanner marathon Caerdydd, wrth i Lentaknai Lengurisi o Kenya orffen y ras mewn llai na 62 munud.

Ei amser oedd 61 munud 51 eiliad.

Brodor o Kenya enillodd ras y merched hefyd - Purity Kimetto yn gorffen y ras mewn awr 14 munud a 22 eiliad.

Dewi Griffiths o Wrecsam oedd y Cymro cyflymaf wrth iddo orffen ychydig dros dri munud ar ôl Mr Lengurisi.

Roedd tua 19,000 wrthi'n cymryd rhan yn hanner marathon Caerdydd.

Yn ogystal â'r rhedeg ei hun cafodd cyfres o ddigwyddiadau wedi eu trefnu o amgylch i ddinas i ddiddanu'r dorf ac i ysgogi'r rhedwyr ymlaen.

Cynhaliwyd cyfres o rasys gyda naws teuluol ar y dydd Sadwrn ond y ras ar y dydd Sul oedd uchafbwynt y penwythnos.

Hon oedd yr 11eg tro i'r ras gael ei chynnal ac mae'r nifer sy'n cymryd rhan wedi bod yn cynyddu'n flynyddol.

Dywedodd yr Ramesh Patel o Gyngor Caerdydd: "Mae Hanner Marathon Caerdydd yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd, gyda 19,000 o bobl wedi cofrestru ar gyfer y ras eleni. Mae'r ras yn sicr wedi tyfu dros y blynyddoedd, o lai na 1,500 o redwyr yn 2003 i 18,000 yn 2012.

"Dwi'n falch ein bod fel Cyngor yn gallu rhoi cefnogaeth i'r trefnwyr. Mae'r ras yn mynd heibio sawl tirnod adnabyddus ar draws y ddinas a buaswn yn annog pobl i ddangos eu cefnogaeth i'r rhedwyr drwy floeddio cymeradwyaeth atynt ddydd Sul".

Gwirfoddolwyr

Yn rhoi help llaw i'r rhedwyr roedd aelodau o St John Cymru, grŵp gwirfoddol sy'n darparu cymorth cyntaf i bobl sydd ei angen.

Roedd 110 ohonynt yn gweithio ddydd Sul ac roedden wedi pacio 1000 plaster ar gyfer blisteri, 150 pecyn rhew ar gyfer anafiadau a 100 masg ocsigen.

Dywedodd James Shaughnessy, cyfarwyddwr Cymreig y mudiad: "Flwyddyn ddiwethaf fe gafodd dros 100 o bobl driniaeth gan ein haelodau yn ystod yr hanner marathon.

"Yr anafiadau mwyaf cyffredin oedd ysigiadau a straen, blisteri a phobl yn teimlo fel llewygu neu'n gyfoglyd. Cafodd pump eu cymryd i'r ysbyty am driniaeth bellach...

"Dyw llawer o bobl ddim yn ymwybodol na fyddai digwyddiad mawr fel hwn yn gallu digwydd heb ein gwirfoddolwyr. Rydym yn darparu cymorth cyntaf ledled Cymru mewn gemau rygbi, gemau pêl-droed, y Sioe Frenhinol ac eisteddfodau."

Flwyddyn yma am y tro cyntaf roedd hi'n bosib dilyn rhedwyr unigol drwy gyfrwng gwefan yr hanner marathon.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol