'Rhowch un cyfle arall i'r wasg'

  • Cyhoeddwyd
Guto Harri
Disgrifiad o’r llun,
Dyw Guto Harri ddim yn credu bod angen sefydlu corff annibynnol i oruchwylio’r wasg

Mae Guto Harri wedi dweud y dylai'r wasg gael un cyfle arall i reoleiddio'i hun.

Yn siarad ar raglen Sunday Politics y BBC, dywedodd cyfarwyddwr cyfathrebu News UK bod cynlluniau San Steffan yn bygwth rhyddid y wasg.

Dywedodd bod y diwydiant eisiau sefydlu rheoleiddiwr pwerus ei hun.

Ond dyw Llefarydd Llafur ar Gymru Owen Smith ddim yn cytuno gan gyfeirio at ymosodiadau diweddar y Daily Mail ar dad Ed Miliband fel prawf bod angen rheoli'r papurau o'r tu allan.

Leveson

Ym mis Tachwedd 2012 fe gyhoeddwyd Adroddiad Leveson ar safonau'r wasg - cafodd Y ei sefydlu yn dilyn honiadau bod aelodau o'r wasg wedi cael gafael ar wybodaeth breifat drwy ddulliau anghyfreithlon, yn bennaf drwy hacio ffonau symudol.

Roedd yr adroddiad yn galw am sefydlu corff annibynnol i oruchwylio papurau newydd.

Wythnos yma bydd gwleidyddion yn penderfynu be i wneud efo rheoleiddio'r wasg wrth i'r Cyfrin Gyngor gyfarfod i ystyried y ddau gynnig gwahanol - cynnig trawsbleidiol sy'n seiliedig ar awgrymiadau Leveson a chynnig arall gan y wasg, sydd eisiau goruchwylio ei hun.

Yn ddiweddar fe gyhoeddodd y Daily Mail erthygl ddadleuol am dad Ed Miliband, wnaeth farw yn 1994, yn honni ei fod yn "casáu Prydain".

Rhy bell?

Fe achosodd hyn lawer o ddadlau a drwgdeimlad gyda llawer yn dweud fod y papur wedi mynd rhy bell, ond eraill yn amddiffyn hawl y Daily Mail i fynegi eu hunain.

Mae hyn wedi arwain at nifer o reolwyr o fewn y wasg yn damcaniaethu y gallai'r digwyddiad effeithio y penderfyniad ynglŷn â pa gynnig fydd yn cael ei dderbyn, gan iddo droi gwleidyddion yn erbyn y syniad y gallai'r wasg reoleiddio'i hun.

Fe wnaeth Andy Williams o Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd esbonio'r gwahaniaeth rhwng y ddau gynnig ar Sunday Supplement ar Radio Wales fore Sul: "Bydd cyfarfod [y Cyfrin Gyngor] yn ystyried y ddau Siartr Brenhinol gwahanol - un y diwydiant sydd fwy neu lai yn golygu 'busnes fel arfer' a'r un arall.

"Mae'r llall yn un trawsbleidiol gafodd ei gyuno gan ASau fisoedd yn ôl a hwn yw'r un sy'n debygol o gael ei weithredu - mae hwn lawer fwy llym.

'Annibynnol'

"Mewn cymharaeth dyw e ddim yn disgyn yn fyr o beth roedd Leveson yn fynnu - mae'n rhoi hawl i ddioddefwyr sy'n cael eu cam-drin gan y wasg i dderbyn cywiriadau ac ymddiheuriadau, byddai eu preifatrwydd nhw'n cael ei amddiffyn a byddai sancsyniau'n cael eu defnyddio felly fyddai o ddim yn ddiddanedd.

"Yn bwysicach fe fyddai o'n annibynnol o'r diwydiant yn wahanol iawn i'r siarter mae'r wasg wedi ei gynnig."

Dywedodd Owen Smith wrth Sunday Politics mai dim ond y cynnig trawsbleidiol allai arwain at reoli'r wasg mewn ffordd gyfrifol ac annibynnol.

Ond mae Guto Harri yn dadlau y byddai hyn yn fygythiad i ryddid y wasg.

"Mae archwaeth anferth i sefydlu rheoleiddiwr pwerus allai osod dirwyon a gorfodi ymddiheuriadau, ond dydyn ni ddim angen gwleidyddion i ddweud hynny wrthon ni," meddai.

Mae Sunday Politics yn cael ei ddarlledu am 11yb ddydd Sul ar BBC 1.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol