Chloe-Angharad Bradshaw yn ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Yr Urdd
Disgrifiad o’r llun,
Rhodri, Gareth, Steffan, Chloe, Trystan a Dion oedd y chwech fu'n cystadlu am y wobr

Y ffliwtydd Chloe-Angharad Bradshaw o Hengoed, Cwmi Rhymni yw enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2013.

Daeth i'r brig wedi cyngerdd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth mewn cystadleuaeth rhwng chwech o enillwyr Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro.

Cafodd Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel ei sefydlu nôl yn 1999 ac mae'r wobr yn cael ei rhoi er mwyn "meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru".

Mae'r enilydd yn gyn-ddisgybl ysgol gyfun Cwm Rhymni ac ar hyn o bryd yn astudio cerddoriaeth ym mhyrifysgol Rhydychen.

Ymhlith ei llwyddiannau mae ennill y Rhuban Glas offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Cerddor Ifanc mwyaf addawol yn Gregynnog.

Meddai Chloe, "Nes i fwynhau perfformio heno yn fawr, er fy mod yn nerfus cyn chwarae fy narn cyntaf. Mi oedd y cystadleuwyr eraill yn broffesiynol iawn, yn gyfeillgar ac mi oedd perfformio gyda nhw yn brofiad da iawn.

"Pan wnaethon nhw gyhoeddi fy enw i, doeddwn i ddim yn credu beth oedd yn digwydd a methu stopio gwenu.

"Gyda'r arian rwyf wedi ennill, dwi am wneud cais am gyrsiau meistr - mae un neu ddau yn apelio yn America ac Ewrop, a gyda'r arian yma mi allaf fforddio mynd allan am glyweliadau, na fyddwn i wedi gallu gwneud fel arall."

Yn ôl Eirian Owen, un o'r beirniaid, "Mi oedd y cystadleuwyr heno i gyd yn eithaf ifanc a dyma y tro cyntaf i bob un ohonynt gystadlu am yr ysgoloriaeth - mi oedd pob un yn brofiadol yn eu maes ac yn berfformwyr aeddfed iawn ond mi oedd yr enillydd yn sefyll allan. Er ei bod yn agos, mi oeddem ni i yn unfryd ein barn ar yr enillydd, sydd yn beth braf.

"Mae techneg ffliwt Chloe yn arbennig o dda. Mae hi'n amlwg yn feistr ar gynhyrchu sain y ffliwt a mi fydd hynny yn ei chario ymlaen i'r dyfodol dwi'n siŵr."

'Safon uchaf'

Dywedodd Bryn Terfel: "Rwyf yn teimlo'n gryf y dylai talent ifanc Cymreig gael ei feithrin a'i gefnogi, a gyda chymaint o dalent yma, mae'n bwysig fod ein pobl ifanc yn cael y cyfleoedd maent yn eu haeddu.

"Mae'r chwe cystadleuydd ar gyfer yr ysgoloriaeth o'r safon uchaf eto eleni, o ystod o feysydd gwahanol ac er na allaf fod yno fy hunan oherwydd ymrwymiadau gwaith, mi fyddaf yn dilyn y gystadleuaeth yn agos."

Y 5 cystadleuydd arall oedd:

  • Gareth Davies o San Clêr ger Caerfyrddin;
  • Dion Davies o Gastell Newydd Emlyn;
  • Trystan Gruffydd o Bontypridd;
  • Steffan Rhys Hughes o Langwyfan ger Dinbych;
  • Rhodri Prys Jones o Lanfyllin.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol