Cynghorydd yn ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gwyn am Brian Scully ar Fedi 30

Mae Blaenau Gwent wedi dweud bod cynghorydd wedi ymddiswyddo o gabinet y cyngor wedi cwyn amdano i'r Ombwdsmon.

Arweinydd y cyngor, Hedley McCarthy, sy' wedi cwyno am Brian Scully, yr aelod â chyfrifoldeb am strategaeth economaidd a datblygu, ar Fedi 30.

Mae'r Blaid Lafur wedi gwahardd aelodaeth Mr Scully dros dro.

Dywedodd yntau nad oedd am wneud sylw oherwydd bod proses ymchwilio i'r gwyn eisoes wedi dechrau.

Mae'n debyg y bydd yr Ombwdsmon Peter Tyndall yn cymryd tua mis i benderfynu a ddylid cynnal ymchwiliad ffurfiol i'r gwyn.