Y frech goch: mwy o achosion posib

  • Cyhoeddwyd
Brechiad
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dros 75,000 eu brechu wedi i dros 1,200 o achosion gael eu cadarnhau rhwng mis Tachwedd 2012 a Gorffennaf 2013

Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio i achosion posib o'r frech goch wedi i un achos gael ei gadarnhau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Erbyn hyn, mae dros 200 o blant Ysgol Cwmtawe yn cael cynnig y brechiad MMR wedi i ddisgybl ddal y clefyd yr wythnos diwethaf.

Mae'r awdurdodau 'n credu bod dau berthynas, un disgybl arall, ac aelod staff hefyd wedi dal y frech goch.

Y cyngor i rieni plant sydd heb gael brechiad yw cadw eu plant o'r ysgol os ydynt yn dangos symptomau.

'Siomedig'

Yn ôl swyddogion, mae nifer y plant sydd wedi cael eu brechu yn siomedig.

O 1,260 o blant, mae 62 sydd heb dderbyn unrhyw frechiad MMR ac mae 142 sydd ond wedi cael un dos.

Roedd dros 1,200 o achosion yn epidemig fwyaf Cymru yn gynharach yn 2013.

Dywedodd Dr Jorg Hoffmann o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae'n siomedig wedi chwe mis o gyhoeddusrwydd yn y cyfryngau, (o gofio bod) plant yn ddifrifol wael ac yn mynd i'r ysbyty a marwolaeth yn yr ardal ... rydym yn amcangyfrif bod 60 o blant yn yr ysgol sydd heb eu brechu a tua 140 sydd ond wedi cael un brechiad.

"Felly rydym yn disgwyl bod risg i 10% o'r rheiny, felly mae risg sylweddol i 75 o blant."

Dywedodd Dr Hoffmann y dylai rhieni gadw eu plant adref os ydynt yn dangos symptomau.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi trefnu rhaglen frechu yn yr ysgol ddydd Mawrth.

1,219 o achosion

Cafodd yr achosion cyntaf o'r frech goch eu cadarnhau yn Abertawe ym mis Tachwedd y llynedd cyn lledu i'r canolbarth.

Pan ddaeth yr epidemig i ben ym mis Gorffennaf roedd 1,219 o achosion wedi eu cadarnhau yn ardaloedd byrddau iechyd Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda a Phowys.

Roedd rhaid i 88 gael triniaeth yn yr ysbyty a chafodd 75,000 eu brechu dros Gymru.

Bu farw Gareth Colfer-Williams, 25 oed o Abertawe, o niwmonia wedi iddo ddal y frech goch.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol