Cyhoeddi ymgeisydd ar gyfer swydd Prif Gwnstabl Gwent

  • Cyhoeddwyd

Cyhoeddwyd mai Jeff Farrar fydd yr ymgeisydd sy'n cael ei gynnig ar gyfer swydd Prif Gwnstabl Gwent.

Fe yw'r Prif Gwnstabl Dros Dro.

Bydd Panel Heddlu a Throseddau Gwent yn cadarnhau'r penodiad newydd ar Dachwedd 8.

Mae wedi bod yn blismon am 29 o flynyddoedd.

Fe ddaeth yn Brif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gwent yn 2009 ac yn Ddirprwy Brif Gwnstabl yn Ebrill 2011.

Roedd cyn Brif Gwnstabl Heddlu Gwent Carmel Napier wedi gadael ei swydd ar Fehefin 7.

Honnodd wrth y Pwyllgor Materion Cartref ei bod hi wedi ei "bwlio".