Cyn faer Dinbych ar gyhuddiadau ffrwydron

  • Cyhoeddwyd
Pwll y Grawys, Dinbych
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd y ffrwydradau yn ardal Pwll y Grawys yn y gwanwyn

Mae cyn faer Dinbych wedi gwadu cyhuddiadau, gan gynnwys chosi ffrwydradau yn y dref.

Cafodd John Larsen, 46 oed, ei gyhuddo o losgi ceir Audi, BMW a Renault yn fwriadol, achosi ffrwydrad ac o fod â ffrwydron yn ei feddiant.

Roedd Mr Larsen, cynghorydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn faer yn 1999.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod y ffrwydradau wedi dechrau yn ardal Pwll y Grawys yn y gwanwyn.

Dywedodd yr erlyniad fod ffrwydryn wedi tanio o dan Landrover Discovery ar Fawrth 24, gan ddifrodi'r car a cherbyd arall.

"Cafodd peli metel a shrapnel o'r ffrwydryn eu chwythu ymhell i bob cyfeiriad," meddai Wyn Lloyd Jones.

Dywedodd fod y ffrwydryn wedi difrodi ceir a ffenestri tai a bod y digwyddiadau wedi codi ofn ar bobl leol.

Gwefr

Honnodd bod y diffynnydd yn cael gwefr wrth gyflawni'r troseddau a'r sylw oedd yn ei ddenu.

Roedd y diffynnydd wedi ei arestio yn ei gartref ar Ebrill 19.

Clywodd y llys fod Mr Larsen wedi bod yn ymchwilio i ffrwydron ar ei gyfrifiadur a bod ffeiliau penodol yn cyfeirio at ffrwydron ac "arbrofi".

Dywedodd yr erlyniad fod y ffrwydron wedi dechrau ddyddiau wedi i Mr Larsen wneud yr ymchwil.

Mae'r achos yn parhau.