Heddlu i gyhuddo cyn bennaeth Awema

  • Cyhoeddwyd
Naz Malik
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Naz Malik ei ddiswyddo o'r elusen wedi'r honiadau

Bydd cyn brif weithredwr elusen lleiafrifoedd ethnig Awema yn cael ei gyhuddo o ddwyn a thwyll.

Dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) fod yna ddigon o dystiolaeth i gyhuddo Naz Malik.

Bydd yr heddlu nawr yn cyhoeddi gwŷs i Mr Malik a bydd yn cael ei gyhuddo pan fydd yn ymddangos o flaen llys yn ddiweddarach.

Cafodd yr elusen, oedd â'i phencadlys yn Abertawe, ei dirwyn i ben yn gynnar yn 2012 ar ôl colli grant cyhoeddus oherwydd honiadau o gamreoli ariannol.