'Angen gwrando ar bryderon pobl ifanc'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Towler: Angen gwrando ar bryderon pobl ifanc

Dywed Comisiynydd Plant Cymru fod yr achosion o gam-drin hanesyddol mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru yn fodd o "atgoffa cymdeithas o'r trychinebau a allai ddigwydd pan na chlywir pobl ifanc. "

Daw sylwadau Keith Towler yn ei adroddiad blynyddol, a gafodd ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Mae'r Comisiynydd yn annog y rhai sydd â swyddogaeth i amddiffyn plant i sicrhau eu bod yn gwrando ar blant a phobl ifanc a gweithredu ar sail eu pryder.

"Wrth i mi edrych yn ôl dros y 12 mis diwethaf, mae un thema hanfodol sydd wedi bod yn amlycach na dim yng ngwaith fy swyddfa, sef diogelu," meddai Mr Towler.

"Yn anffodus, mae'r achosion sy'n dod i'm sylw yn llawer rhy aml yn fy atgoffa'n boenus o ddifrifoldeb trefniadau diogelu annigonol, a hyn ar ben y ffaith bod lleisiau plant a phobl ifanc yn aml yn cael eu hanwybyddu'n llwyr".

Dywedodd fod Swyddfa'r Comisiynydd Plant wedi gweithio'n agos gydag Operation Pallial ac Adolygiad Macur yn ystod y 18 mis diwethaf. .

Achosion hanesyddol

Mae Operation Pallial yn ymchwilio i honiadau o gam-drin hanesyddol yn y system gofal yng ngogledd Cymru.

Mae Adolygiad Macur yn edrych ar Ymchwiliad Waterhouse, ac ystyried a oedd unrhyw honiadau penodol o gam-drin plant heb eu hymchwilio.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Swyddfa'r Comisiynydd dderbyn 48 o alwadau yn ymwneud a chamdriniaeth mewn cartefi yng ngogledd Cymru.

Yn ystod y flwyddyn dywed yr adroddiad i Swyddfa'r Comisiynydd Plant dderbyn cyfanswm o 99 o alwadau.

Ymchwiliad cynhwysfawr

Roedd 48 ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â chamdriniaeth mewn cartrefi yng ngogledd Cymru, a 24 yn ymwneud â cham-drin plant mewn lleoliadau eraill.

Ychwanegodd Mr Towler: "Mae'r achosion hanesyddol o gam-drin plant mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru wedi dangos mor hanfodol bwysig yw rhoi cyfle i ddioddefwyr camdriniaeth gael eu clywed a'u cymryd o ddifri.

"Fe ddywedais i ar y pryd, pan oedd honiadau newydd yn cael eu gwneud ynghylch y cartrefi plant yng ngogledd Cymru, fy mod i'n teimlo bod pryder digonol i alw am ymchwiliad cynhwysfawr.

"Rwyf wedi fy nghalonogi, felly, fod cynifer o ddioddefwyr wedi cael eu grymuso i gysylltu â thîm yr ymchwiliad a bod eu lleisiau'n cael eu clywed o'r diwedd".

"Mae'r achosion trychinebus rydyn ni i gyd yn darllen ac yn clywed amdanyn nhw yn y cyfryngau yn dangos bod dyletswydd ar bob un ohonom i sicrhau nad yw llais y plentyn yn cael ei golli trwy ddatblygu polisi sy'n cwmpasu plant ac oedolion".

Straeon perthnasol