Adolygiad o waith y DVLA

  • Cyhoeddwyd
Pencadlys y DVLA yn AbertaweFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys y DVLA yn Abertawe

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi adolygiad o'r asiantaeth drwyddedu cerbydau, y DVLA, er mwyn ceisio cynnig gwasanaethau gwell a chael hyd i arbedion ariannol.

Dywedodd y Gweinidog Ffyrdd Stephen Hammond na fyddai'r adolygiad - fydd yn para tri mis - yn effeithio ar y gwasanaeth sy'n cael ei gynnig gan yr asiantaeth.

Dywedodd y byddai'r adolygiad yn un cynhwysfawr.

"Mae'r llywodraeth yn benderfynol o wella gwasanaethau i yrwyr ac mae adolygiad o waith y DVLA yn rhan bwysig o'n haddewid i wneud hyn," meddai.

Ar-lein

Ymhlith amcanion yr adolygiad mae penderfynu ar y modd gorau i ddarparu mwy o wasanaethau ar-lein, a sut i gynyddu'r defnydd o wasanaethau sydd eisoes ar gael ar-lein.

Dywedodd Dave Warren, cynrychiolydd undeb y PCS yn y DVLA: "Mae toriadau mawr wedi bod yn y Gwasnaeth Sifil yn barod ... ein hofn ni yw y bydd yr adolygiad yn golygu bod y broses yn parhau.

"Trwy gydol hyn fe fyddwn ni'n ymladd i warchod gwasanaethau cyhoeddus y mae ein haelodau'n eu darparu yn y DVLA ac fe fyddwn ni'n ymladd i warchod swyddi ein haelodau.

"Dydyn ni ddim o angenrheidrwydd yn credu y bydd yr adolygiad yn arwain at wasanaeth gwell."

Ar ddiwedd y tri mis bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i weinidogion fydd yn cynnwys argymhellion ynglŷn â newidiadau i'r DVLA.

'Lle i wella'

Dywedodd Mr Hammond fod gan yr asiantaeth drwyddedu safonau uchel ond fod yna o hyd "le i wella, yn enwedig wrth ystyried datblygiadau mewn technoleg."

Yn ystod yr haf cyhoeddodd y llywodraeth y byddai hyd at 39 o swyddfeydd rhanbarthol y DVLA ledled Prydain yn cau erbyn diwedd 2013 gyda'r bwriad o arbed £26 miliwn y flwyddyn.

Mae yna dair swyddfa ranbarthol yng Nghymru a 76 o bobl yn cael eu cyflogi ym Mangor, Caerdydd ac mewn swyddfa lai yn Abertawe.