Dechrau achos llys wedi damwain gôl yng Nghaersws

Casey Breese Image copyright Other
Image caption Roedd Casey Breese yn aelod o dîm pêl-droed dan-12 Caersws

Mae cynrychiolwyr o Glwb Pêl-droed Caersws wedi ymddangos o flaen ynadon yn Y Trallwng, wedi'u cyhuddo o dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Mae'r achos yn ymwneud â digwyddiad ym mis Awst 2011, pan fu farw bachgen 12 oed wedi i ffrâm gôl, oedd yn pwyso bron i 18 stôn, ddisgyn ar ei ben.

Roedd Casey Breeze yn chwarae gyda ffrindiau ar y pryd.

Cafodd yr achos, sydd wedi'u ddwyn gan Gyngor Sir Powys, ei ohirio heb i'r diffynyddion gyflwyno ple.

Bydd y gwrandawiad nesa' yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar Hydref 18.

Straeon perthnasol