Ymchwilio i wrthdrawiad marwol ar yr M4

  • Cyhoeddwyd

Bydd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch a'r heddlu'n ymchwilio i wrthdrawiad marwol ar yr M4 ger Casnewydd.

Bu farw dynes 77 oed yn y gwrthdrawiad rhwng lori a char ar Hydref 2.

Cafodd dyn 32 o Fargoed oed ei arestio ar amheuaeth o ddynladdiad ond mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Roedd y gwrthdrawiad ychydig wedi 11.00yh ar Gyffordd 25 yr M4.

Oherwydd bod y lori yn cael ei defnyddio i bwrpas gwaith cafodd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch eu hysbysu.