Dod o hyd i gorff mewn byngalo ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth yr heddlu o hyd i'r corff fore Sadwrn

Y gred yw bod corff dyn oedd mewn byngalo ar Ynys Môn wedi bod yno am gryn amser.

Dywedodd trigolion fod yr heddlu wedi cael gwybod ddydd Sadwrn wedi i bostmon sôn am "wynt rhyfedd" wrth ei gyflogwr.

Yn ôl pobl leol, roedd y bobl oedd yn byw yn y byngalo yn gwpwl preifat iawn ond yn gadael eu cartref gyda'r nos.

Mae'r byngalo ar stad Bryniau Duon yn Llandegfan y tu ôl i goed a llwyni.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Carwyn Jones wrth BBC Cymru ei fod wedi derbyn galwad gan yr heddlu am tua 10:20pm nos Sul.

'Llawer o blismyn'

"Mi ddywedon nhw wrthyf fod llawer o blismyn yn Llandegfan ond nad oedd unrhyw beth i boeni amdano," meddai.

"Mi ddywedon nhw eu bod wedi canfod corff ac y dylwn i ddweud wrth y trigolion am beidio poeni os oedden nhw'n cysylltu â mi."

Mewn datganiad dywedodd Heddlu Gogledd Cymru: "Cafodd yr heddlu eu galw i eiddo ym Mryniau Duon, Llandegfan, am 11:25am fore Sadwrn Hydref 5.

"Cafwyd hyd i gorff dyn yn yr eiddo. Mae patholegydd wedi cynnal archwiliad post mortem ar y corff, ac ar hyn o bryd nid yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

"Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu am y farwolaeth a does dim mwy o fanylion ar gael ar hyn o bryd."