Tegwyn Evans wedi marw yn 84 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tegwyn Evans yn 84 oed

Bu farw cyn lywydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru Tegwyn Evans yn 84 oed wedi salwch byr.

Roedd yn enwog iawn yn ei filltir sgwâr yn Y Trallwng, a bu'n llywydd ar y clwb pêl-droed lleol am flynyddoedd lawer yn ogystal â bod yn faer Y Trallwng ac yn gynghorydd tref.

Bu'n aelod o Gyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru ers 1975, ac yn llywydd am gyfnod o dair blynedd rhwng 2003-2006. Roedd hefyd yn gadeirydd Cymdeithas Bêl-droed Canolbarth Cymru.

Yn 2002 cafodd ei anrhydeddu gyda'r MBE gan y Frenhines am ei wasanaeth i'r dref ac i Glwb Pêl-droed Y Trallwng.

Mewn datganiad dywed Cymdeithas Bêl-droed Cymru: "Yn ei gyfnod gyda'r Gymdeithas roedd yn llysgennad gwych ar draws y wlad a thramor gan wneud cyfeillion ymhobman.

"Roedd Tegwyn yn awchu am gael bod yn rhan o'i gymuned leol gan wasanaethu ar Gyngor Tref Y Trallwng am flynyddoedd a chyfnod fel maer o 1981-1983.

"Mae pawb yn y Gymdeithas yn clodfori yn wasanaeth i bêl-droed yng Nghymru, ac mae ein meddyliau gyda'i deulu a'i gyfeillion yn y cyfnod trist yma."