Arolwg yn dangos fod 50% yn fwy o blant yn cadw'n heini

  • Cyhoeddwyd
A boy running a race at school sports day
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru eisiau i blant wneud mwy o ymarfer corff

Mae arolwg barn yn awgrymu fod cynnydd o bron i 50% wedi bod yn nifer y plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon.

Ond mae bechgyn yn fwy tebygol o wneud ymarfer corff yn gyson na merched.

Dywed Chwaraeon Cymru fod 110,000 o ddisgyblion mewn bron i 1,000 o ysgolion ar draws Cymru wedi ymateb ac maent yn dweud mai dyma'r arolwg mwya' o'i fath ym Mhrydain.

Dangosodd yr astudiaeth hefyd fod plant mewn cymunedau tlawd, a rhai sydd yn dod o leiafrifoedd ethnig, yn llai tebygol o wneud ymarfer corff yn gyson.

Angen gwrando

Yn ôl Cadeirydd Chwaraeon Cymru, yr Athro Laura McAllister, mae'r canlyniadau yn bwysig er mwyn ceisio annog y genhedlaeth nesaf i gymryd rhan mewn chwaraeon.

"Ond mae heriau o'n blaenau o hyd ac mae'n rhaid i ni adeiladu ar y llwyddiant rydyn ni'n ei greu'n unigryw yng Nghymru," meddai.

"Rydyn ni mewn perygl o golli'r tir sydd wedi'i ennill os na fyddwn ni'n gwrando ar leisiau ein plant. Mewn cyfnod o gyni ariannol, nid cwestiwn o fwy o arian yw hyn.

"Mae'n ymwneud â buddsoddi yn nyfodol ein plant drwy gael y sectorau iechyd, addysg a chwaraeon i gydweithio'n well er mwyn rhoi'r cychwyn gorau i'n plant mewn bywyd.

Ychwanegodd: "Y ffordd fwyaf cost-effeithiol o adeiladu ar y cynnydd sydd wedi'i wneud, ac o sicrhau bod ein plant ni i gyd yn rhannu'r cyfleoedd, yw drwy osod ysgolion wrth galon cymuned sy'n datblygu cenhedlaeth o gyrff iachach, yn ogystal â meddyliau iachach hefyd."

Dywed y corff chwaraeon y bydd y canlyniadau o fudd i gynghorau, byrddau iechyd lleol a'r constoria addysg am y bydd yn rhoi gwybodaeth fanwl iddynt fel eu bod yn medru annog mwy i wneud ymarfer corff yn yr ysgol a thu allan.

'Dim lle i orffwys ar ein rhwyfau'

Mae Sarah Powell, Prif Swyddog Gweithredol Chwaraeon Cymru, yn dweud bod hi'n galonogol bod cymaint wedi ymateb i'r arolwg am fod hynny yn dangos bod gan bobl ifanc ddiddordeb mewn chwaraeon.

Mae hefyd yn dweud fod buddsoddiad Chwaraeon Cymru mewn clybiau ar ôl ysgol ac mewn cymunedau yn ystod y 10 mlynedd diwethaf wedi dwyn ffrwyth.

Wrth ddweud bod y Gemau Olympaidd y llynedd wedi annog nifer i gadw'n heini, mae'n cydnabod bod yna waith yn dal i'w wneud:

"Er bod Llundain 2012 yn ysbrydoliaeth fawr, mae'n rhaid i ni gynnal y twf yn y rhai sy'n gwneud chwaraeon, drwy ddeall pobl ifanc yn well a chyflwyno'r gwasanaethau maen nhw angen.

"Mae hyn hefyd yn golygu dealltwriaeth well o anghenion merched a phobl ifanc, cymunedau ethnig a'r rhai yn ein cymunedau tlotach.

"Mae darganfyddiadau'r arolwg yn dangos bod y grwpiau hyn ar ei hôl hi o gymharu â'r bechgyn, sy'n golygu bod llawer o waith i'w wneud o hyd, ac er bod gennym ni le i fod yn falch iawn o ganlyniadau'r arolwg, does gennym ni ddim lle i orffwys ar ein rhwyfau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol