School sports day
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Cadw'n heini

9 Hydref 2013 Diweddarwyd 08:42 BST

Bydd Chwaraeon Cymru yn cyhoeddi canlyniad arolwg o dros 110,000 o bobl ifanc rhwng saith ac 16 oed ynglŷn â chadw'n heini ddydd Mercher.

Hwn yw'r arolwg mwyaf o'i fath yng Nghymru erioed.

Un ysgol sy'n gwerthfawrogi pwysigrwydd adnoddau addas er mwyn hybu addysg gorfforol yw ysgol Gynradd Gymraeg Pontardawe.

Wedi blynyddoedd o fod heb gae chwarae gwyrdd maen nhw o'r diwedd wedi cael un.

Catrin Heledd fu'n holi pa wahaniaeth mae'r adnodd wedi ei wneud i'r bobl ifanc.