Corff mewn tŷ yn Llandegfan 'ers amser hir iawn'

  • Cyhoeddwyd
Llandegfan
Disgrifiad o’r llun,
Daeth yr heddlu o hyd i'r corff mewn tŷ yn Llandegfan, Ynys Môn, fore Sadwrn

Roedd corff dyn, a gafodd ei ddarganfod mewn tŷ ar Ynys Môn, wedi bod yno am "amser hir iawn", yn ôl Uwchgrwner Gogledd Orllewin Cymru.

Ni ddaeth archwiliad post mortem i unrhyw gasgliad penodol, meddai, a gallai samplau gymryd hyd at chwe wythnos i'w dadansoddi.

Dywedodd Dewi Pritchard Jones fod dynes oedd hefyd yn byw yn y byngalo yn hen bentre' Llandegfan yn cael triniaeth yn yr ysbyty.

Yn ôl datganiad yr heddlu, "cafodd yr heddlu eu galw i eiddo ym Mryniau Duon, Llandegfan, am 11:25yb ddydd Sadwrn, Hydref 5.

"Cafwyd hyd i gorff dyn yn yr eiddo. Mae patholegydd wedi cynnal archwiliad post mortem ar y corff, ac ar hyn o bryd nid yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus."

'Cyflwr gwael iawn'

Dywedodd Mr Pritchard Jones fod cymdogion wedi "cysylltu gyda'r heddlu gyda'u pryderon a bod yr heddlu wedi penderfynu mynd i gael golwg."

Yn ôl yr uwchgrwner, roedd y corff "mewn cyflwr gwael iawn" ond gwrthododd ddyfalu pa mor hir yr oedd y corff wedi bod yn y tŷ.

"Efallai na fyddwn fyth yn gallu cadarnhau hynny oherwydd bod yna amrywiaeth eang yn yr amser mae'n cymryd i gorff bydru, yn dibynnu ar yr amgylchedd o gwmpas," meddai.

Ond pwysleisiodd nad oedd "unrhyw dystiolaeth o drosedd," gan ychwanegu "ar hyn o bryd does dim rheswm i amau unrhyw ddrwgweithredu, ond does dim rheswm i ddiystyru hynny chwaith".

DNA

Gallai fod yn amhosibl cadarnhau'n llwyr pwy yn union oedd y dyn, meddai, gan nad yw'n ymddangos fod ganddo unrhyw blant neu berthnasau gwaed agos er mwyn gallu cymharu samplau DNA.

Pan ofynnwyd iddo a oedd y dyn yn ŵr y ddynes a oedd yn byw yn y tŷ, atebodd y crwner: "Allwn ni ddim dweud mai corff gŵr y ddynes ydy o - byddai hynny'n ddyfalu."

Dywedodd fod tri ymchwiliad yn cael eu cynnal - un meddygol, un gan yr heddlu sy'n ceisio cadarnhau pwy oedd y dyn, ac un i "sefydlu beth yn union oedd yn digwydd yn y tŷ".

"Mae gennym nifer fawr o gwestiynau ond ychydig iawn o atebion," meddai.