Cynghorwyr o blaid codi 270 o dai ym Mrychdyn

  • Cyhoeddwyd
Parc Manwerthu BrychdynFfynhonnell y llun, dennis turner
Disgrifiad o’r llun,
Y llynedd cafodd cynllun gwerth £13m ei gymeradwyo i ehangu Parc Manwerthu Brychdyn

Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer adeiladu 270 o dai ger yr A55 ym Mrychdyn, Sir y Fflint.

Llwyddodd y datblygwyr i gael caniatâd cynllunio ar gyfer y cynlluniau ym mis Medi 2012.

Mae'r safle wedi ei leoli ger y ffordd sy'n arwain i Barc Manwerthu Brychdyn.

Fel rhan o'r cynlluniau mae disgwyl i'r datblygwyr gyfrannu £500,000 at ysgolion lleol o gofio y bydd y tai newydd yn arwain at fwy o ddisgyblion.

Roedd adroddiad wedi awgrymu bod cynghorwyr yn caniatáu'r prosiect ar yr amod bod 17 amod yn cael eu dilyn.

Y llynedd cafodd cynlluniau ar gyfer ehangu'r parc manwerthu eu cymeradwyo.

Bydd sinema newydd gyda 11 sgrin yn cael ei chodi.