86 o swyddi newydd i Gaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jaggery
Disgrifiad o’r llun,
Mae pencadlys NewLaw yn Nhŷ Helmont ar Ffordd Churchill yng Nghaerdydd

Bydd cwmni cyfreithiol yng Nghaerdydd yn creu 86 o swyddi newydd wrth ehangu yn y ddinas.

Cafodd cwmni NewLaw Solicitors gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y fenter.

Fe fydd y Gweinidog Busnes Edwina Hart yn ymweld â swyddfeydd y cwmni ar Ffordd Churchill i gyhoeddi'r fenter yn ffurfiol yn ddiweddarach.

Dywedodd Ms Hart: "Mae'r ehangiad yn un sylweddol a phwysig a fydd yn creu ystod o swyddi proffesiynol sy'n talu'n dda yn un o'n sectorau allweddol. Rwyf yn falch iawn bod cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru wedi cyfrannu at sicrhau'r project hwn i Gymru.

"Hefyd, bydd yn sicrhau y caiff Cymru ei hystyried fel lleoliad gan NewLaw ar gyfer unrhyw gynlluniau ehangu pellach yn y dyfodol.

"Mae penderfyniad y cwmni i ehangu yng Nghaerdydd yn anfon neges gref i'r sector cyfreithiol y gall Gymru gynnig lleoliad perffaith i gwmnïau sy'n dymuno ehangu - mae yma staff sydd â'r sgiliau priodol ynghyd â chefnogaeth i wireddu cynlluniau er mwyn sicrhau twf."

'Cynlluniau cyffrous'

Sefydlwyd cwmni NewLaw yn 2004 ac mae eisoes yn cyflogi dros 320 o bobl yn ei bencadlys yng Nghaerdydd. Mae gan y cwmni swyddfeydd ym Mryste, Basingstoke a Glasgow yn ogystal.

Dywedodd Helen Molyneux, prif weithredwr New Law: "Rydym wedi tyfu'n sylweddol dros y 12 mis diwethaf ac mae gennym gynlluniau cyffrous i ddatblygu'r busnes at y dyfodol.

'Yn ddiweddar, rydym wedi recriwtio cryn dipyn gan ehangu'n swyddfa yng Nghaerdydd. Mae ein staff talentog yma wedi ein galluogi ni i roi'r busnes mewn sefyllfa dda ac rydym yn edrych ymlaen at archwilio cyfleoedd i dyfu ymhellach yn 2014, yn enwedig yng Nghaerdydd."

Bydd y swyddi newydd yn amrywio o swyddi ar gyfer cyfreithwyr newydd-raddedig a rhai mwy profiadol.

Mae NewLaw hefyd wrthi'n trafod gyda swyddogion yr Adran Addysg a Sgiliau i weld pa gymorth y gellir ei roi i hyfforddi staff newydd a'r gweithlu presennol, a gwella'u sgiliau.