Disgyblion 'ddim yn cael digon o fwyd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Russell George yn dweud bod plant yn cael yr un faint o fwyd, beth bynnag eu hoedran

Nid yw ysgolion cynradd ym Mhowys yn rhoi digon o fwyd i blant, gan achosi iddyn nhw fwyta byrbrydau yn ôl un aelod cynulliad.

Mae hyn yn golygu bod yna ddiffyg canolbwyntio mewn gwersi meddai'r AC Maldwyn Russell George.

Mae o yn honni bod rhieni a llywodraethwyr wedi dweud bod plant 11 oed yn cael yr un faint o fwyd a phlant pedair oed.

Dywedodd hefyd bod gofyn am ail blatiaid wedi ei wahardd, ac y byddai'n codi'r mater gyda chyngor Powys.

Mae'r cyngor wedi dweud bod prydau yn cyrraedd gofynion Llywodraeth Cymru.

Pryder

Dywedodd Mr George bod y mater wedi ei godi gan nifer o bobl yn y sir, oedd yn teimlo bod y polisi mewn ysgolion yn arwain at blant yn bwyta byrbrydau, ac yn dewis bwydydd afiach.

Mae Mr George yn dweud bod y polisi yn golygu bod pob plentyn yn cael yr un faint o fwyd, heb ystyriaeth am oed.

Roedd wedi clywed hefyd nad oedd plant yn cael gofyn am ail blatiaid o fwyd wrth i'r cyngor geisio lleihau ar wastraff.

"Mae rhieni yn dweud bod eu plant yn dod adref o'r ysgol yn llwglyd, yna yn bwyta byrbrydau cyn cael swper, sydd ddim yn helpu i blant fyw bywydau iach," meddai'r AC Ceidwadol.

"Yn amlwg mae plant 10 ac 11 oed angen lefelau gwahanol o faeth i blant pedair neu bump oed."

Mae llywodraethwr un ysgol yn y sir yn dweud bod mwy o rieni yn dewis rhoi pecyn bwyd i blant, gan eu bod yn teimlo nad yw cinio ysgol yn rhoi gwerth am arian bellach.

"Rydw i wedi codi'r mater mewn cyfarfod llywodraethwyr, a chefais wybod bod staff arlwyo wedi cael cyfarwyddyd i beidio â rhoi bwyd ychwanegol," meddai.

"Rydw i wedi siarad hefo'r prif swyddog arlwyo yn y cyngor a dywedodd mai'r rheswm oedd bod rhai ysgolion yn gwneud gormod o fwyd.

"Beth sy'n dilyn yw drwy leihau gwastraff mae rhai plant yn llwglyd oherwydd bod maint y prydau'r un faint i blant pedair i 11 oed."

Dywedodd hefyd bod rhai athrawon yn poeni bod plant methu canolbwyntio gystal oherwydd eu bod yn llwglyd.

Gofynion maeth

Mae llefarydd ar ran Cyngor Powys wedi dweud bod prydau ysgolion yn cyrraedd gofynion cynllun 'Blas am Oes' Llywodraeth Cymru.

"Fel rhan o'r cynllun, mae canllawiau ar faint prydau. Mae'r prydau yma wedi eu dadansoddi i sicrhau eu bod yn cwrdd â'r safonau maethol sy'n cael eu gosod yn y cynllun.

"Wrth gynllunio prydau ysgol, mae'r nifer o blant sy'n cymryd cinio ysgol yn ystyriaeth bob tro i sicrhau nad yw cogyddion yn gwneud gormod o fwyd ac yn cadw at eu cyllidebau.

"Os oes bwyd ar ôl, rydym nawr wedi cynghori cogyddion mewn ysgolion i roi ail blatiaid os oes plant sy'n dymuno hynny.

"Ond gallwn ni ddim gwneud gormod o fwyd fel bod ail blatiaid ar gael gan fod goblygiadau cost, ac nid yw ail blatiaid yn cael ei hystyried wrth ddadansoddi maeth y bwydydd."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Byddwn ni byth yn dymuno gweld plant sy'n cael cinio ysgol yn llwglyd.

"Rydym wedi rhoi canllawiau i ysgolion ar faint prydau sy'n ystyried anghenion plant wrth iddyn nhw dyfu. Felly byddai plentyn ym mlwyddyn chwech yn cael pryd mwy 'na plentyn yn nosbarth derbyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol