BBC Cymru Fyw

Profi sgiliau

Published
image copyrightS4C
image captionBeirniaid Fferm Ffactor Aled Rees (chwith) a'r Athro Wynne Jones (dde) gyda chyflwynydd y gyfres ar S4C, Daloni Metcalfe

Mae'r cwmni teledu annibynnol Cwmni Da wedi gwerthu fformat eu rhaglen 'Fferm Ffactor' i gwmni yn China.

Fe fydd y rhaglen yn cael ei darlledu yno ar sianel CCTV 7, ac maen nhw wedi comisiynu cyfres o wyth rhaglen yno.

Mae'r rhaglen yn profi sgiliau grŵp o ffermwyr ar bob agwedd o waith fferm.

Sefydlwyd y brand Fferm Ffactor yn wreiddiol gan gwmni Good Company Productions o Iwerddon ar gyfer sianel TG4, ac aeth Cwmni Da ati i ddatblygu'r fformat cyn darlledu'r gyfres gyntaf yng Nghymru yn 2009.

'Yn bwysig'

China yw'r wlad Asiaidd gyntaf i brynu'r fformat - hon yw'r wlad fwyaf poblog yn y byd ac yn cyflogi dros 300 miliwn o ffermwyr.

"Mae'n amlwg fod amaethyddiaeth yn bwysig iawn i China," meddai Cynhyrchydd Fferm Ffactor, Non Griffith.

"Dydan ni ddim yn siŵr iawn eto pa fath o dasgau fydd Cynhyrchwyr Tsieina am eu gosod ar gyfer y cystadleuwyr ond rydym yn edrych ymlaen at gael gwybod mwy am hynny yn y misoedd nesaf."

Fe ddaw'r cyhoeddiad ar drothwy dechrau pumed gyfres Fferm Ffactor ar S4C ar nos Fercher, Hydref 16 a, 7:30pm.

Dywedodd Gaynor Davies, Comisiynydd Cynnwys S4C: "Mae gan Fferm Ffactor ddilyniant mawr ymhlith gwylwyr S4C ac ry'n ni'n edrych ymlaen at groesawu'r gyfres i'r sgrin am y pumed tro.

Chwe gwlad

"Mae apêl y fformat yn eang ac mae ganddi'r potensial i ddatblygu ac addasu ar gyfer y gynulleidfa, sy'n ei gwneud hi'n gyfres ddeniadol i ddarlledwyr rhyngwladol.

"Rydym yn falch bod rhaglenni sydd yn cael eu cynhyrchu a'u datblygu yng Nghymru yn cael eu cydnabod yn y modd yma, ac yn diddanu cynulleidfaoedd ar draws y byd."

Mae chwe gwlad yn Ewrop eisoes wedi prynu'r hawl i greu fersiynau o'r rhaglen - Ffrainc, Yr Almaen, Sweden, Norwy, Denmarc a'r Ffindir - ac mae cwmni o Seland Newydd hefyd wedi prynu opsiwn ar y fformat newydd.