Mwy'n aros naw mis am apwyntiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bu cynnydd arall yn nifer y cleifion yng Nghymru sydd wedi disgwyl dros naw mis am driniaeth ysbyty.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf ar gyfer mis Awst a gyhoeddwyd ddydd Iau, roedd dros 13,000 o gleifion wedi disgwyl am fwy na 36 wythnos, sef targed Llywodraeth Cymru.

Mae hynny'n gynnydd o 2,000 mewn un mis a bellach mae 418,522 o bobl ar restr aros y Gwasanaeth Iechyd.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog Carwyn Jones yn galw arno i ymyrryd yn bersonol oherwydd yr hyn y maen nhw'n ei alw'n "argyfwng cynyddol".

'Angen gwario'n gall'

Yn llythyr llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd Darren Millar, mae'n dweud: "Fe fyddwch yn ymwybodol bod nifer y bobl sy'n disgwyl am fwy na 36 wythnos am eu hapwyntiad cyntaf yn yr ysbyty wedi cynyddu ... rwy'n gobeithio eich bod yn cydnabod hyn fel rhywbeth pryderus iawn.

"Mae hwn yn argyfwng sydd angen cael blaenoriaeth ar frys.

"Mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn cydnabod y cyllid ychwanegol i'r GIG a gyhoeddwyd yn y gyllideb ddrafft yr wythnos hon.

"Dylid gwario'r arian yma'n gall a thargedu'r hyn sydd ei angen fwyaf.

"Dylai arwain at welliannau ac at leihau rhestrau aros sy'n annerbyniol o hir."

'Gwasanaeth eilradd'

Dywedodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams: "Mae'r ffigyrau yma yn warth cenedlaethol.

"Pam y dylai cleifion yng Nghymru ddiodde' gwasanaeth eilradd o'i gymharu â gweddill y DU?

"Ni ddylai neb orfod disgwyl cyhyd am driniaeth ac mae'n ofnadwy meddwl am bobl oedrannus sy'n gorfod disgwyl am fisoedd fel hyn.

"Mae staff y GIG yn gweithio'n galed i gynorthwyo cleifion, ond mae eu hymdrechion yn cael eu rhwystro gan Lywodraeth Lafur Cymru sy'n ddi-glem."

Mae disgwyl ymateb Llywodraeth Cymru maes o law.

Straeon perthnasol