Glo brig East Pit : Cais i Lywodraeth Cymru

  • Cyhoeddwyd
East Pit
Disgrifiad o’r llun,
Roedd adroddiad y prif swyddog cynllunio'n cyfeirio at effeithiau ar bobl leol, hynny yw sŵn a llygredd.

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi gofyn i Lywodraeth Cymru alw i mewn cais i estyn safle glo brig East Pit.

Roedd adroddiad y prif swyddog cynllunio'n cyfeirio at effeithiau ar bobl leol, hynny yw sŵn a llygredd.

Dywedodd Eifion Bowen: "Roedd gofidiau 'da ni achos bod y gwaith yn symud yn fwy agos at y tai ... y problemau fyddai'r sŵn a'r llwch."

Yn yr adroddiad roedd amheuaeth am godi parc gwledig a gwesty wedi i'r tir gael ei adfer.

"Doedd dim digon o fanylder ... dyw'r cynllun busnes ddim yn ddigon cryf," meddai Mr Bowen.

Mae'r safle o few ffiniau Cyngor Castell-nedd Port Talbot ond ger pentrefi Brynaman, Rhosaman a Chefnbrynbrain.

Dywedodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot: "Rydym wedi derbyn dau gais cynllunio.

"Mae un yn ymwneud â pharhau i gloddio am lo tra bod y llall yn ymwneud â pharhau i gloddio, estyn ardal gloddio, cynllun adfer diwygiedig yn ogystal â strategaeth adfywio.

"Ar hyn o bryd mae'r ddau o dan ystyriaeth."