Carcharu pensiynwr am chwe mis

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 77 oed, oedd wedi ymosod yn rhywiol ar fachgen 13 oed, wedi ei garcharu am chwe mis.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fe gafwyd Reginald Dutton o Gaergwrle, Sir y Fflint, yn euog ym Medi.

Roedd wedi gwadu'r cyhuddiad.

Clywodd y llys fod y dioddefwr, oedd bron yn 40 oed ar y pryd, wedi mynd i gartre'r pensiynwr yn 2011 yn feddw a difrodi car ei wraig.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod y ddedfryd yn llai am fod y diffynnydd yn hen ac yn sâl.

Bydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw am 10 mlynedd.