Prawf gyrru: Cymraeg neu Saesneg yn unig

Allyson Ng Image copyright South Wales Police
Image caption Plediodd Allyson Ng yn euog o gynllwynio i dwyllo'r Asiantaeth Safonau Gyrru

Bydd pob ymgeisydd yn sefyll y prawf gyrru ysgrifenedig naill ai yn Gymraeg neu Saesneg wedi i lywodraeth y DU gyhoeddi gwaharddiad ar ieithoedd tramor.

Fe ddaw'r newid yn dilyn achos menyw a gafodd ei charcharu yn llys y Goron Caerdydd wedi iddi roi'r atebion i ymgeiswyr o flaen llaw yn iaith Mandarin.

Tynnwyd y trwyddedau gyrru oddi wrth 94 o bobl wedi i Allyson Ng werthu'r atebion i'r prawf ysgrifenedig.

Cafodd Ng o Fryste ei charcharu am flwyddyn ym mis Awst am dwyll.

Clywodd y llys ei bod wedi dweud wrth ymgeiswyr pryd i ateb 'Ie' ar gwestiynau amlddewis.

Ers 2009 roedd wedi cyfieithu ar 123 o brofion ysgrifenedig. Roedd mwyafrif y rhai twyllodrus yng Nghaerdydd, ond roedd nifer fach hefyd yn Birmingham.

Sgiliau

Dywedodd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth Patrick McLoughlin ei fod am weld pob gyrrwr â'r sgiliau i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel, ac y byddai'r newid yn lleihau'r risg o dwyll gan gyfieithwyr.

Ar hyn o bryd gall ymgeiswyr sydd ddim yn medru'r Gymraeg na'r Saesneg ofyn am drosleisiad i brofion theori mewn 19 o ieithoedd tramor, neu ddefnyddio cyfieithwyr ar gyfer y ddwy ran o'r prawf.

Ond o fis Ebrill bydd yr Asiantaeth Safonau Gyrru yn diddymu'r cymorth ieithoedd tramor.

Dywedodd yr asiantaeth bod mwyafrif y 2,000 o bobl a holwyd mewn arolwg yn cytuno gyda'r newid, gyda llawer yn dweud na fyddai siaradwyr ieithoedd tramor yn medru deall arwyddion ffyrdd na siarad gyda heddlu trafnidiaeth.

Plediodd Ng yn euog i gynllwynio i dwyllo'r ASG wedi iddi gael ei harestio yng nghanolfan profion gyrru ysgrifenedig Caerdydd yn Hydref 2012.

Roedd Ng yn codi £110 y tro am gyfieithu, a dywedodd yr asiantaeth eu bod wedi dechrau amau fod rhywbeth o'i le wedi cynnydd sylweddol yn nifer ei chwsmeriaid yn ail hanner 2011.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.