Tair blynedd arall i Golwg 360

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Golwg360 ei lansio yn 2009 ac mae wedi derbyn £200,000 y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru

Yn dilyn hysbysebu'r tendr ar gyfer gwasanaeth newyddion Cymraeg ar-lein cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru mai cwmni Golwg Newydd sydd wedi sicrhau'r drwydded am gyfnod pellach o dair blynedd.

"Cafwyd ceisiadau o safon uchel iawn," meddai Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, "a oedd yn amlygu arbenigedd a phrofiad y cwmnïau ym maes newyddiaduraeth a'r defnydd o'r dechnoleg.

"Yr her i gwmni Golwg Newydd yn awr yw datblygu elfennau aml-gyfrwng gwefan Golwg 360 o fewn yr adnoddau sydd ar gael iddynt."

Un o'r amcanion wrth gefnogi'r gwasanaeth newydd ar-lein oedd ehangu'r defnydd o'r Gymraeg ymysg y cyhoedd.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: "Mae Golwg 360 wedi tyfu i fod yn adnodd hanfodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg.

"Bydd y cyhoeddiad hwn yn galluogi'r cwmni i adeiladu ar sail yr hyn a gyflawnwyd eisoes a pharhau i chwarae rôl bwysig wrth ddarparu gwasanaeth newyddion ar-lein ar gyfer siaradwyr Cymraeg - cyfraniad gwerthfawr i weithredu Strategaeth Gymraeg Llywodraeth Cymru."

Straeon perthnasol