Neuadd Pantycelyn dros y blynyddoedd

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Pantycelyn
Disgrifiad o’r llun,
Agorodd Neuadd Pantycelyn yn 1951 fel neuadd breswyl i fyfyrwyr gwrywaidd yn unig.
Neuadd Pantycelyn
Disgrifiad o’r llun,
Yr adeg yna roedd llyfrgell ar gyfer y myfyrwyr yn yr adeilad.
Disgrifiad o’r llun,
Daeth Pantycelyn yn neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg yn 1974.
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfleusterau cymunedol y neuadd, fel y ffreutur, yn cael eu hystyried yn fannau pwysig i fyfyrwyr gymdeithasu.
Disgrifiad o’r llun,
Ers ei sefydlu, bu Pantycelyn yn gartref i dros 3,500 o fyfyrwyr.
Disgrifiad o’r llun,
Bu Dr John Davies, hanesydd ac awdur y gyfrol Hanes Cymru, yn warden neuadd am 18 mlynedd.
Disgrifiad o’r llun,
Yn Hydref 2013 bu protestiadau am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau Neuadd Pantycelyn a symud y myfyrwyr i fflatiau newydd.