Neuadd Pantycelyn dros y blynyddoedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Agorodd Neuadd Pantycelyn yn 1951 fel neuadd breswyl i fyfyrwyr gwrywaidd yn unig.
Disgrifiad o’r llun, Yr adeg yna roedd llyfrgell ar gyfer y myfyrwyr yn yr adeilad.
Disgrifiad o’r llun, Daeth Pantycelyn yn neuadd breswyl cyfrwng Cymraeg yn 1974.
Disgrifiad o’r llun, Mae cyfleusterau cymunedol y neuadd, fel y ffreutur, yn cael eu hystyried yn fannau pwysig i fyfyrwyr gymdeithasu.
Disgrifiad o’r llun, Ers ei sefydlu, bu Pantycelyn yn gartref i dros 3,500 o fyfyrwyr.
Disgrifiad o’r llun, Bu Dr John Davies, hanesydd ac awdur y gyfrol Hanes Cymru, yn warden neuadd am 18 mlynedd.
Disgrifiad o’r llun, Yn Hydref 2013 bu protestiadau am gynlluniau Prifysgol Aberystwyth i gau Neuadd Pantycelyn a symud y myfyrwyr i fflatiau newydd.