Streic diffoddwyr yn dwysáu

  • Cyhoeddwyd
Dyn Tân
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y streic yn digwydd rhwng 6:30pm a 11:30pm ar nos Sadwrn, Hydref 19

Mae cadeirydd undeb y frigâd dân, yr FBU yng Nghymru wedi dweud bod streic nesaf yr undeb yn ddwysâd i'r ymgyrch.

Cyhoeddodd yr undeb ddydd Gwener y bydd eu haelodau yng Nghymru a Lloegr yn cynnal streic bellach yn dilyn eu streic bedair awr ym mis Medi mewn anghydfod am bensiynau.

Bydd yr aelodau'n streicio am bum awr o 6:30pm ar ddydd Sadwrn, Hydref 19 tan 11:30pm.

Bu'r aelodau ar streic bedair awr ar Fedi 25 eleni. Dywedodd y tri gwasanaeth yng Nghymru eu bod wedi ymdopi bryd hynny, ac roedd y tri wedi gwneud trefniadau wrth gefn.

Dwysâd

Dywedodd y cadeirydd Cerith Griffiths wrth Newyddion Ar-lein: "Rwy'n ffyddiog y bydd yr ymateb y tro hwn cyn gryfed ag yn y streic ddiwethaf.

"Mae'n ymddangos y bydd y broses yma'n mynd ymlaen am sbel, ac ry'n ni'n barod i gadw i frwydro."

Cafodd y streic gyntaf ym mis Medi ei chynnal rhwng hanner dydd a 4:00pm ar ddydd Mercher, ond bydd y streic nesa'n digwydd mewn cyfnod llawer prysurach i'r Gwasanaethau Tân ac Achub, sef ar nos Sadwrn.

Roedd Mr Griffiths yn cyfaddef fod hynny'n ddwysâd yn yr ymgyrch, gan ychwanegu:

"Ydi mae e'n escalation. Y diwrnod cyntaf, roedden ni jyst am roi rhybudd ein bod ni am amddiffyn ein pensiynau.

"Dydyn nhw (llywodraethau Cymru a San Steffan) ddim wedi newid eu safbwynt o gwbl, ac mae'n rhaid i ni felly ddangos eto ein bod ni o ddifri'."

Diogelwch y cyhoedd

Ni fydd diffoddwyr yn yr Alban yn streicio wedi i gynnig ar bensiynau gan Senedd yr Alban fodloni'r undeb yn ddigonol i "osgoi streic ar hyn o bryd".

O dan gynlluniau'r llywodraeth, bydd diffoddwyr yn Lloegr yn derbyn eu pensiwn llawn yn 60 oed. Nid oes cytundeb hyd yma ar bensiynau yn Yr Alban na Chymru.

Dywed undeb yr FBU nad oes modd i ddiffoddwyr aros yn ddigon heini i weithio yn eu 50au hwyr, ac y byddai hynny'n peryglu diogelwch y cyhoedd.

Mae'r undeb yn dadlau y byddai pobl sy'n ymddeol yn 55 oed, er enghraifft, yn colli miloedd o bunnau'r flwyddyn.

Cyn y streic ddiwethaf dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae gweinidogion wedi cyfarfod â'r undeb yn gyson ac wedi dweud eu bod yn ymroddedig i gynllun pensiwn sy'n fforddiadwy, cynaliadwy a theg i holl weithwyr y sector gyhoeddus."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol