Trafferthion goleuadau traffig

  • Cyhoeddwyd

Mae llefarydd Cyngor Caerdydd wedi dweud bod difrod wedi ei wneud i gebl sy'n rheoli goleuadau traffig.

Yn ôl y llefarydd, mae contractwyr wedi torri drwy gebl ffibr sy'n golygu nad yw goleuadau ar yr A4232 ar Groes Cwrlwys a Lecwydd yn gweithio.

Roedd hyn am 2.30pm.

Mae hyn yn arwain at dagfeydd yn yr ardal wrth i bobl deithio i'r gêm bêl-droed ryngwladol rhwng Cymru a Macedonia yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Wener.

Dywedodd y cyngor eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i ddatrys y sefyllfa.