Pennaeth recriwtio'n gadael clwb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Tan yn cefnogi ei reolwr 'am flynyddoedd i ddod'

Mae Tîm Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi cadarnhau bod y pennaeth recriwtio Iain Moody wedi gadael y clwb.

Cafodd Kazhak Alisher Apsalyamov, 23 oed, ei benodi yn ei le dros dro.

Y gred yw nad oes ganddo brofiad o bêl-droed.

Mae BBC Cymru'n deall bod y rheolwr Malky Mackay wedi rhoi'r gorau i'r gobaith o gadw Moody gafodd ei benodi yn 2011.

Dywedodd y perchennog Tan Sri Vincent Tan y byddai'n cefnogi'r rheolwr "am flynyddoedd i ddod".

Bydd y mater yn cael ei drafod yng nghyfarfod y bwrdd ddydd Llun.

'Yn ymroddedig'

Bydd Apsalyamov yn canolbwyntio ar "gasglu gwybodaeth am chwaraewyr unigol".

Dywedodd y clwb: "Y rheolwr a'r un sy'n dal y mwyafrif o gyfranddaliadau sy'n penderfynu recriwtio.

"Mae Tan Sri Vincent Tan, y bwrdd a'r staff yn ymroddedig yn llwyr i lwyddiant y clwb yn y dyfodol ..."

Dywedodd Tan: "Mae gen i bob ffydd yn Malky a'i dîm i wynebu heriau'r gynghrair.

"Fy neges i'r cefnogwyr yw hyn: 'gadewch i ni edrych ymlaen i'r dyfodol a bod yn unedig wrth gefnogi'r tîm'."