Carwyn Jones: 'Trychineb' os na ddaw pwerau

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Carwyn Jones: Heb bwerau benthyg ""Fydden ni yn llythrennol yn methu gwneud pethau. Fydden ni ddim yn gallu gwella'r M4".

Byddai'n "drychineb" i Gymru pe na bai'r pwerau y gwnaeth Comisiwn Silk eu hargymell yn cael eu datganoli i Gymru, yn ôl Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Bydd Mr Jones yn codi ei bryderon gyda Llywodraeth y DU yn Downing Street mewn cyfarfod o'r Cydbwyllgor Gweinidogion yr wythnos hon.

Mewn cyfweliad â rhaglen Radio Wales, Sunday Supplement, gofynnwyd i Mr Jones a oedd e'n meddwl fod argymhellion Silk wedi eu gwthio'n barhaol i'r borfa hir, a dywedodd:

"Byddai'n llawer gwell i bawb pe bydden nhw'n dweud yn syml - ie fe wnawn ni dderbyn argymhellion Silk gallwn ni i gyd symud ymlaen.

"Galla' i wedyn ddweud wrth bobl yn yr Alban - dyma esiampl o ddatganoli'n gweithio a pham nad oes angen annibyniaeth.

"Ar hyn o bryd, o bersbectif Albanaidd, y cyfan welan nhw yw datganoli'n cael ei rwystro gan Lywodraeth y DU yn Llundain."

Aeth ymlaen i ddweud y byddai'n drychineb i Gymru pe na bai argymhellion Silk yn cael eu gweithredu.

"Fydden ni yn llythrennol yn methu gwneud pethau. Fydden ni ddim yn gallu gwella'r M4 heb bwerau benthyg - fydd e ddim yn digwydd," meddai.

"Os na gawn ni synnwyr ar hyn does dim modd hyd yn oed ystyried ffordd liniaru'r M4... ble y gallai hi tase hi'n cael ei hadeiladu yn Lloegr, Yr Alban neu Ogledd Iwerddon.

"Nawr mae hynny i'n cymuned fusnes yn anfantais gystadleuol enfawr, na allwn ni wneud pethau i wella swyddi yng Nghymru, i wella economi Cymru, yn syml oherwydd beth sy'n digwydd yng Nghymru.

"Hynny yw, pam ddylid gwahaniaethu yn erbyn Cymru yn y modd hynny - dyna'r pwynt fydda i'n ei wneud."