Ceisio cadarnhau achos marwolaeth dyn 18 oed yn Ninbych

  • Cyhoeddwyd

Mae disgwyl i archwiliad Post Mortem gael ei gynnal ar gorff dyn 18 oed a gafodd ei ddarganfod yn farw ger maes parcio yn Ninbych, Sir Ddinbych, fore dydd Gwener.

Cafodd y corff ei ddarganfod 11:40am ger maes parcio aml-lawr yn Factory Place.

Mae plismyn yn astudio lluniau camerâu cylch cyfyng o'r ardal ble roedd y corff er mwyn ceisio darganfod beth yn union ddigwyddodd.

Dydy'r heddlu ddim yn gwybod amgylchiadau'r farwolaeth ar hyn o bryd, ond maent wedi cadarnhau oedran y dyn a'i fod yn byw yn lleol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol