Cadeirydd newydd i Blaid Cymru

Dr Dafydd Trystan Davies Image copyright other
Image caption Mae Dr Dafydd Trystan Davies yn olynu Helen Mary Jones fel cadeirydd

Mae aelodau Plaid Cymru wedi ethol Dr Dafydd Trystan Davies yn gadeirydd newydd i olynu Helen Mary Jones.

Mae Dr Davies, a aned yn Aberdâr ac sy'n gweithio fel Cofrestrydd mewn Addysg Uwch, yn gyn Brif Weithredwr y blaid.

Roedd Ms Jones wedi bod yn ei swydd ers 2011 ond cyhoeddodd ym mis Awst na fyddai yn ceisio am ail enwebiad.

Meddai Dr Davies: "Rwyf wrth fy modd cael f'ethol yn gadeirydd Plaid Cymru. Fy nod yw adeiladu ar y sylfeini cryf a adawyd gan fy rhagflaenydd, Helen Mary Jones.

"Mae'r rhain yn amseroedd cyffrous i Blaid Cymru ac yr wyf i'n bwriadu chwarae fy rhan ym mharatoi'r blaid wrth i ni anelu tuag at etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Ychwanegodd: "Fel cadeirydd, rwyf yn awyddus i gysylltu â'n haelodau ifanc, sicrhau canran uwch o ymgeiswyr benywaidd i gynrychioli'r Blaid ac i ddenu pobl o bob cefndir i Blaid Cymru. Rwyf hefyd eisiau clywed gan y sawl sydd â diddordeb mewn cyfrannu at Blaid Cymru, os ydynt yn aelodau o'r blaid neu beidio."

Cafodd Dr Davies, sy'n byw yng Nghaerdydd gyda'i wraig Lisa, ei addysg yn Ysgol Rhydfelen a Phrifysgol Aberystwyth.

Straeon perthnasol