Marwolaeth dringwr yng Nghwm Idwal yn 'achos trasig'

Cyhoeddwyd

Mae dringwr yn ei 30au hwyr wedi marw ar ôl syrthio hyd at 100m yn Eryri.

Cafodd Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen eu galw tua 8:30yh nos Sadwrn wedi i grŵp o gerddwyr weld y dyn yn syrthio i'r llwybr o'u blaenau yng Nghwm Idwal, ger Bethesda.

Credir fod y dringwr yn dod o ardal Llundain.

Roedd y grŵp o bump yn dod lawr y llwybr islaw'r Twll Du (Devil's Kitchen) ar y pryd.

Fe wnaethon nhw alw 999 a daeth y tîm achub mynydd i helpu, ynghyd ag aelodau o Awyrlu'r Fali, a oedd yn hyfforddi yn Nyffryn Ogwen.

Wedi i'r corff gael ei symud i dir is, cafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Mae'n ymddangos fod y dyn yn cerdded ar ei ben ei hun pan ddigwyddodd y ddamwain, a'i fod wedi gwneud camgymeriad wrth gerdded mewn cymylau isel, ac wedi disgyn oddi ar glogwyn.

Yn ôl llefarydd ar ran y tîm achub, roedd gan y dyn offer addas ac roedd hwn yn "achos trasig".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol