'Pryderon' ymgyrchwyr am wariant ar y Gymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymgyrchwyr yn honni y bydd £700,000 yn llai yn cael ei wario ar yr iaith

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru yn mynegi pryderon am yr arian a glustnodwyd i'r iaith Gymraeg yn y gyllideb ddrafft.

Mae Mudiadau Dathlu'r Gymraeg eisiau i Carwyn Jones roi mwy o wybodaeth iddynt ynglŷn â'r cyllid fydd ar gael i wario ar yr iaith.

Dywedodd Penri Williams, o'r mudiad: "Mae'n fater o bryder i ni fod y cyllid drafft yn awgrymu y bydd lleihad o £700,000 yn yr arian ar gael i gefnogi'r gwaith sy'n digwydd ar hyn o bryd er mwyn hybu a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

"Yn dilyn canlyniadau pryderus y Cyfrifiad yng nghyswllt y Gymraeg, a'r angen i wireddu strategaeth y llywodraeth ar ei chyfer - a gan edrych ymlaen at gynlluniau'r llywodraeth yn dilyn y Gynhadledd Fawr - mawr yw ein diddordeb yn y cyllid a fydd ar gael er mwy cefnogi'r iaith.

"Edrychwn ymlaen at dderbyn mwy o wybodaeth gan y llywodraeth er mwyn i ni ddeall yn well beth yw eu gweledigaeth o safbwynt y Gymraeg, a'r disgwyliadau sydd wedi eu codi yn sgil y Gynhadledd Fawr."

Yn ôl llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru, mae'r arian sydd ar gael i Gymru £1.7 biliwn yn llai nag yr oedd yn 2010-11 ac mae'n rhaid gwneud "penderfyniadau ariannol anodd".

"Ond rydym wedi ymrwyo i sicrhau twf yr iaith Gymraeg a chynyddu nifer y siaradwyr, ac ers canlyniadau'r Cyfrifiad rydym wedi bod yn gweithredu i gyflawni hyn. Byddwn yn ystyried llythyr Mudiadau Dathlu'r Gymraeg yn llawn ac yn ymateb maes o law," meddai'r llefarydd.

Straeon perthnasol