Arddangosfa yn Llangyndeyrn yn coffáu brwydr lwyddiannus

  • Cyhoeddwyd
Baner y tu allan i'r eglwys leol yn rhestru digwyddiadau
Disgrifiad o’r llun,
O ddydd Sul ymlaen mae trigolion ardal Llangyndeyrn yn dathlu 50 mlynedd ers achub y cwm rhag cael ei foddi
Llun o erthygl yn y Western Mail
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y straeon cyntaf am y bygythiad yn 1960
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad oedd codi argae ar dir amaethyddol yng Nghwm Gwendraeth Fach
Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd trigolion lleol sefydlu pwyllgor amddiffyn er mwyn herio Corfforaeth Dŵr Abertawe.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gymuned leol yn benderfynol o atal swyddogion Abertawe rhag cael mynediad i dir amaethyddol er mwyn cynnal aesiad
Disgrifiad o’r llun,
Pobl leol fel y Cynghorydd William Thomas oedd yn arwain y frwydr i achub y tir rhag cael ei foddi
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ffermwyr lleol yn defnydio cadwyni ac offer amaethyddol i atal mynediad i'r tir
Disgrifiad o’r llun,
Roedd clochydd yr eglwys leol, Jack Smith, yn canu'r clychau i rybuddio ffermwyr bod swyddogion Corfforaeth Dŵr Abertawe ar eu ffordd.
Disgrifiad o’r llun,
Yr wythnos o ddathlu yn dod i ben yn yr un eglwys gyda recordiad o'r rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol a'r pentrefwyr yn cynnal Cwrdd Diolchgarwch.