Gwagio tai wedi ffrwydrad a thân

  • Cyhoeddwyd
Tân AberdaugleddauFfynhonnell y llun, Ian Scurlock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gwasanaeth Tân wedi llwyddo i ddiffodd y fflamau bellach

Mae nifer o drigolion wedi gorfod gadael eu cartrefi yn Sir Benfro oherwydd tân.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod wedi cael eu galw i bentref Hakin ger Aberdaugleddau ychydig wedi 8:00am fore Llun.

Mae dwy injan dân o Aberdaugleddau, un o Ddoc Penfro ac un arall o Hwlffordd wedi brysio i'r safle.

Mae'r heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans hefyd wedi cael eu galw i'r digwyddiad.

Dywedodd un o'r cymdogion ei bod wedi clywed ffrwydrad wrth i ffenestri'r tŷ gael eu chwythu allan.

Roedd y fenyw yn mynd â'i chi am dro yn y stryd pan ddigwyddodd y ffrwydrad ac fe welodd y fflamau.

Dywedodd bod y fenyw oedd yn byw yn y tŷ wedi llwyddo i gerdded allan o'r adeilad, a'i bod wedi cael ei chludo i'r ysbyty am brofion.

Cyhoeddodd y gwasanaeth tân eu bod wedi llwyddo i ddiffodd y tân erbyn ganol dydd.

Oglau nwy

Yn ôl gohebydd BBC Cymru ar y safle, roedd nifer o drigolion wedi son am oglau nwy ar y safle.

Dywedodd cwmni gwasanaethau cyhoeddus Cymru a'r Gorllewin mewn datganiad:

"Fe gawsom wybod am ddigwyddiad mewn eiddo yn ardal Hakin o Aberdaugleddau gan y gwasanaethau brys, ac fe wnaethon ni yrru tîm yno. Mae ein peirianwyr yn gweithio i ynysu'r cyflenwad nwy er mwyn diogelu'r safle.

"Nid yw Wales & West Utilities wedi gwneud gwaith cynnal a chadw nac wedi ein galw i ddigwyddiad brys yn yr ardal ers 2010.

"Mae ymchwiliad i achos y digwyddiad yma yn mynd ymlaen ar hyn o bryd."