Dim camau'n erbyn y Comisiynydd Heddlu Winston Roddick

  • Cyhoeddwyd
Winston Roddick QCFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Fydd yna ddim camau yn cael eu cymryd yn erbyn Winston Roddick

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu wedi dweud na fydd camau yn cael eu cymryd yn erbyn Comisiynydd Heddlu Gogledd Cymru ar ôl i ymchwiliad gael ei gynnal.

Casglodd yr ymchwiliad nad oedd na dystiolaeth i gefnogi'r honiadau bod Winston Roddick wedi defnyddio'r cyfeiriad anghywir wrth enwebu ei hun ar gyfer y swydd.

Yr honiadau oedd ei fod wedi defnyddio cyfeiriad yng Nghaernarfon yn lle cyfeiriad ei gartref yng Nghaerdydd.

Dywedodd y comisiwn fod gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru gysylltiadau cryf efo gogledd Cymru.

'Tynnu sylw'

Mewn datganiad dywedodd Mr Roddick: "Dwi'n sicr mai bwriad y gwyn oedd tynnu fy sylw oddi ar fy nyletswyddau fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd.

"Ond dwi'n falch fod y swyddfa wedi medru parhau i ddarparu gwasanaeth o'r safon uchaf yn ystod yr ymchwiliad ..."

Dywedodd ei fod yn ddiolchgar i bobl gogledd Cymru am eu cefnogaeth a'i fod yn parhau'n ymroddedig i wasanaethu pobl y gymuned leol.

Cafodd ei ethol yn Gomisiynydd Heddlu yng ngogledd Cymru ym mis Tachwedd.

Fo oedd cwnsler cyffredinol cyntaf Cymru, sef y person sydd yn rhoi cyngor cyfreithiol i Lywodraeth Cymru.