Chwe cherbyd mewn gwrthdrawiad

  • Cyhoeddwyd

Mae'r fynedfa i un o'r prif ffyrdd i mewn i ddinas Caerdydd wedi ei chau yn rhannol yn dilyn gwrthdrawiad fore Mawrth.

Bu chwech o gerbydau mewn gwrthdrawiad ar y ffordd fynediad i'r A4232, ac mae un lon o'r ffordd ddeuol ei hun hefyd ar gau.

Mae tagfeydd yn datblygu rhwng yr A4055 (Parc Manwerthu Bae Caerdydd) a'r B4267 (Cyfnewidfa Lecwydd).

Credir nad yw'r gwrthdrawiad yn un difrifol, ac mae'r gwaith o glirio'r cerbydau o'r safle wedi dechrau.