BBC Cymru Fyw

Stori Pedr a'r Blaidd yn y Gymraeg am y tro cyntaf

Published
image copyrightS4C
image captionRhys Ifans sydd yn adrodd stori Pedr a'r Blaidd sydd wedi ei chyfieithu i'r Gymraeg

Mae stori Pedr a'r Blaidd wedi ei chyfieithu i'r Gymraeg am y tro cyntaf erioed.

Mewn digwyddiad yn Venue Cymru, Llandudno, ddydd Mercher Hydref 16, bydd Ensemble Cymru yn perfformio'r gerddoriaeth gyda llais yr actor Rhys Ifans yn adrodd y stori.

Plant ysgolion cynradd gogledd Cymru sydd wedi eu gwahodd i'r digwyddiad nad yw ar agor i'r cyhoedd.

Mae'r stori wedi ei chyfieithu i'r Gymraeg gan y bardd Gwyn Thomas.

Bydd y perfformiad o Pedr a'r Blaidd yn cael ei ffilmio ar y diwrnod a'i ddarlledu ar S4C ar ddydd Nadolig eleni, a bydd Ensemble Cymru wedyn yn mynd â'r sioe ar daith yn y flwyddyn newydd.

Cyfansoddwyd y darn gan Sergei Prokofiev yn 1936 a bwriad y cyfansoddwr oedd creu darn fyddai'n cyflwyno'r gerddorfa i blant.

Meddai Peryn Clement-Evans, Cyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru: "Mae pawb yn Ensemble Cymru, ensemble preswyl Prifysgol Bangor a Venue Cymru, wedi cyffroi'n fawr i weld y cynhyrchiad yma'n dod at ei gilydd o'r diwedd.

"Mae dod â stori sy'n adnabyddus ar draws y byd a cherddoriaeth ryfeddol Prokofiev i deuluoedd ar draws Cymru ar deledu, cryno ddisg, a pherfformiadau byw yn rhywbeth na allwn i fyth fod wedi'i ddisgwyl wrth ddechrau'r prosiect dair blynedd yn ôl."

Yn ystod yr wythnos cyn y Nadolig darlledir pum rhaglen fer ar S4C fydd yn cyflwyno pob offeryn a chymeriad yn Pedr a'r Blaidd.

Bydd rhaglen tu ôl i'r llen ymlaen ar Rhagfyr 23 fydd yn dangos Trystan Ellis-Morris, cyflwynydd Cyw ar S4C, yn teithio i Rwsia i chwarae ar biano Prokofiev ei hun cyn y darllediad o Pedr a'r Blaidd ar ddiwrnod Nadolig.