Ymestyn dedfryd llofrudd teulu

  • Cyhoeddwyd
Kim, Kayleigh a Kimberley BuckleyFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Kim, Kayleigh a Kimberley Buckley eu llofruddio yn eu cartref yng Nghwmbrân y llynedd

Mae'r dyn a gafodd ei garcharu am oes am lofruddio tair cenhedlaeth o'r un teulu wedi cael ymestyniad i'w ddedfryd.

Cafodd Carl Mills ei garcharu am gynnau tân laddodd ei ferch fach chwe mis oed Kimberley, mam Kimberley sef Kayleigh Buckley oedd yn 17 oed a'r nain, Kim oedd yn 46 oed yng Nghwmbrân y llynedd.

Yn y ddedfryd wreiddiol gosodwyd isafswm o 30 mlynedd dan glo i Mills, ond mae'r Llys Apêl yn Llundain wedi ymestyn hynny i 35 mlynedd yn Llundain fore Mawrth.

Wrth gyhoeddi'r ddedfryd wreiddiol dywedodd y Barnwr Wyn Williams wrth Mills:

"Fe wnaethoch chi gynnau tân yn y tŷ yn gwybod bod y tair yno...fe wnaethoch chi achosi marwolaeth frawychus a phoenus iddyn nhw.

"Dydach chi ddim wedi dangos dim edifeirwch."

Dywedodd y barnwr wrth deulu Ms Buckley eu bod wedi "ymddwyn gydag urddas".

Wrth siarad ar ôl gwrandawiad ddydd Mawrth dywedodd y twrnai cyffredinol Oliver Heald QC:

"Mae'n anodd gor-ddweud difrifoldeb y drosedd yma. Fe laddodd Carl Mills dair cenhedlaeth o'r un teulu gan adael bwlch enfawr.

"Gofynnais i'r Llys Apêl ailystyried y ddedfryd oherwydd er ei fod wedi gosod isafswm o 30 mlynedd roedd Mills yn dal i wadu cynnau'r tân gydol yr achos.

"Rwy'n ddiolchgar bod y Llys Apêl wedi cynyddu'r isafswm i 35 mlynedd a gallaf ond gobeithio y bydd hyn yn cynnig rhywfaint o gysur i'r cyhoedd."