Anafu pedwar mewn gwrthdrawiad ger Llambed

  • Cyhoeddwyd

Mae pedwar wedi cael eu hanafu mewn gwrthdrawiad yn Sir Gaerfyrddin, un ohonyn nhw'n ddifrifol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Bentrebach ger Llambed ychydig wedi 8:30 fore Mawrth.

Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans fod un person gydag anafiadau niferus wedi ei drosglwyddo i Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Fe gafodd tri arall gyda mân anafiadau eu cludo i Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru yng Nghaerfyrddin.

Does dim mwy o fanylion am yr anafiadau.