Gohirio triniaeth oherwydd diffyg staff yn Ysbyty Bronglais

Cyhoeddwyd
Ysbyty Bronglais
Disgrifiad o’r llun,
Mae llawdriniaethau yn cael eu gohirio am yr ail dro yn Ysbyty Bronglais

Mae rhai llawdriniaethau yn ysbyty mwyaf y canolbarth yn cael eu gohirio am hyd at fis oherwydd diffyg staff.

Bydd yr oedi yn effeithio ar Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth a dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod yn bwriadu cael gwared ar chwech o welyau oherwydd diffyg staff.

Dywedodd y bwrdd fod cleifion wedi cael gwybod ond y byddai triniaeth canser yn flaenoriaeth o hyd.

Roedd y gohirio am resymau diogelwch, yn ôl y bwrdd.

Gohirio eto

Cafodd llawdriniaethau ym Mronglais eu hatal am fis yn 2012 oherwydd diffyg gwelyau ac mae'r ysbyty wedi codi pryderon am ddiffyg staff yn y gorffennol.

Roedd pryder hefyd y byddai gwelyau mewn adrannau gofal dwys a gofal cleifion canser ym mis Ebrill eleni.

Dywedodd y bwrdd iechyd: "Oherwydd diffyg staff sylweddol ac er mwyn sicrhau diogelwch cleifion, mae Ysbyty Bronglais yn lleihau'r nifer o lawdriniaethau dros y mis nesaf a dim ond y nifer o welyau lle mae'r safon briodol o ofal fydd ar gael.

"Ni fydd y bwrdd iechyd yn tanseilio diogelwch nac yn caniatáu lefelau o staffio allai fod yn anniogel.

"Nid yw'r penderfyniad wedi ei gymryd heb ystyriaeth ond mae angen gweithredu i sicrhau lefelau staffio diogel."

Ni fydd chwech o welyau yn ward Ceredig yn cael eu defnyddio.

'Cleifion yn dioddef'

Mae AC Plaid Cymru dros Geredigion, Elin Jones, wedi beirniadu'r penderfyniad.

"Un ai mae'r bwrdd iechyd yn brin iawn o arian neu yn arbennig o aneffeithlon mewn cynllunio'r gweithlu," meddai.

"Beth bynnag, nid cleifion Ceredigion ddylai ddioddef.

"Byddaf yn disgwyl i'r bwrdd iechyd ailosod y nifer llawn o welyau ar ward Ceredig o fewn y mis.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid ychwanegol i fyrddau iechyd yr wythnos diwethaf."

Dywedodd y bwrdd iechyd na fyddai'r penderfyniad yn effeithio ar ysbytai eraill.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol