Anfon rheithgor achos llofruddio Wrecsam adre'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mrs Solmaz ei darganfod yn farw ar Chwefror 20

Mae rheithgor achos dau ddyn sydd wedi eu cyhuddo o lofruddio dynes yn Wrecsam wedi cael eu hanfon adre'.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Glynis Solmaz, 65 oed, wedi ei lladd yn ei chartref ym mis Chwefror.

Mae Alexandros Wetherill o Wrecsam a Christopher Curran o Frymbo wedi gwadu ei llofruddio.

Dywedodd y barnwr na ddylai'r rheithgor adael i'w teimladau effeithio ar eu penderfyniad.

£40,000

Mae Mr Wetherill wedi cyfaddef cyhuddiad o ddynladdiad ac mae'r ddau ddiffynnydd wedi cyfaddef cynllwynio i ladrata gyda David Lovell o Frymbo a chyn fab yng nghyfraith Mrs Solmaz, Christopher Natt o Bonciau.

Clywodd y llys fod Mr Natt wedi dweud wrth y dynion eraill fod £40,000 yn nhŷ Mrs Solmaz.

Cafodd Mrs Solmaz ei darganfod yn farw ar Chwefror 20 ac roedd wedi ei chrogi.

"Does dim amheuaeth ei bod hi wedi marw fel rhan o ladrad yn ei chartref," meddai Mr Ustus Griffith-Williams.

Dywedodd y barnwr y gallai amgylchiadau'r farwolaeth arwain at deimladau o gydymdeimlad ond dywedodd wrth y rheithgor: "Peidiwch â gadael i'r teimladau ddylanwadu arnoch chi."

Straeon perthnasol