Pobl 'ofn' mynd i ysbytai yn y gogledd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn dweud bod safonau yn gwella yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae cynghorydd wedi honni fod pobl ofn mynychu ysbytai rhag ofn iddynt ddal afiechydon peryglus.

Dywedodd y cynghorydd Jeff Evans, sy'n cynrychioli Caergybi nad oedd safonau hylendid o fewn ysbytai gogledd Cymru yn dderbyniol.

Roedd yn siarad mewn cyfarfod o'r Cyngor Iechyd Cymuned sy'n craffu ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn Llandrillo-yn-Rhos.

Mae'r bwrdd iechyd wedi dweud eu bod yn y broses o weithredu argymhellion a wnaed mewn adroddiad annibynnol er mwyn lleihau achosion o glefydau.

'Ofn dal afiechyd'

Fe wnaeth y bwrdd iechyd gynnal ymchwiliad yn dilyn achosion o C difficile yn Ysbyty Glan Clwyd, a wnaeth ddarganfod nad oedd y system o fonitro a gweithredu ar achosion o'r fath ddigon da.

Er fod y bwrdd iechyd wedi ymddiheuro am y diffygion wnaeth arwain ar 96 o bobl yn cael eu heintio gyda C diffidile, dyw'r sefyllfa dal ddim digon da yn ôl Jeff Evans.

Dywedodd: "Mae gan bobl nawr ofn mynd i ysbytai am lawdriniaethau rhag ofn iddyn nhw ddal afiechyd yno."

Yn sgil yr achosion o'r haint fe wnaeth y bwrdd iechyd gomisiynu ymchwiliad, wedi ei arwain gan yr Athro Chris Duerden, i ystyried yr ymateb i'r achosion.

Darganfyddodd nad oedd y system oedd mewn lle i fynd i'r afael ag achosion o'r fath yn ddigon da.

Yn ddiweddar fe wnaeth y Cyngor Iechyd Cymuned gynnal arolwg o bob ward yn y tri ysbyty cyffredinol sydd yn cael ei rheoli gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

'Cymryd pryderon o ddifri'

Fel rhan o hyn cafodd materion fel sut roeddent yn cael gwared ar wastraff, hyfforddi staff a pa mor lan oedd wardiau eu hystyried.

Daeth Ysbyty Glan Clwyd yn ail o ran safon cyffredinol hylendid yno.

Yn ôl prif weithredwr y Cyngor Iechyd Cymunedol, Mr Geoff Ryall-Harvey, bydd yr arolwg yn cael ei ail-adrodd tua pedair gwaith y flwyddyn er mwyn sicrhau bod hylendid yn fater mae staff yn parhau i fod yn ymwybodol ohono.

"Un o'r pethau da yw bod staff i'w gweld yn ymwybodol iawn o'r angen am reoli afiechydon, ac eitha' reit hefyd," meddai Mr Ryall Harvey.

"Rydym angen dangos i'r cyhoedd ein bod yn cymryd eu pryderon o ddifri ac rwy'n credu y gwelwn ni rhai newidiadau fel canlyniad o hynny."

'Canolbwyntio'n eithriadol'

Mewn datganiad dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Rydym yn gweithio'n galed i leihau afiechydon sy'n gallu cael ei hosgoi ar gyfer pobl rydym yn gwasanaethu yn y gymuned ac yn yr ysbyty.

"Ym Mai 2013 fe wnaethom wahodd yr Athro Brian Duerden o Brifysgol Caerdydd i gynnal adolygiad annibynnol o'n systemau. Mae'r adroddiad yna bellach ar gael yn gyhoeddus ac rydym yn y broses o weithredu ei argymhellion...

"Ers Ebrill mae'r nifer o heintiau Clostridium difficile wedi bod yn gostwng ar draws y bwrdd iechyd ond rydym yn cydnabod bod mwy i'w wneud.

"Mae ein staff talentog ac ymroddedig ar draws y bwrdd iechyd yn canolbwyntio'n eithriadol ar sicrhau gofal diogel a safonol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol