Llywodraeth Cymru'n cyrraedd targed

Mae Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i gyrraedd un o'i dargedau dwy flwyddyn fewn i'r tymor Cynulliad pum mlynedd.

Cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths bod 500 o swyddogion cymorth cymunedol wedi cael eu penodi ers 2011.

Dywedodd Ms Griffiths: "Rwy'n falch o gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru, drwy weithio gyda'r pedwar llu heddlu Cymreig a'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig wedi llwyddo i gyrraedd y targed o recriwtio 500 swyddog cymorth cymunedol ychwanegol.

"Mae hyn yn newyddion gwych i gymunedau Cymreig ac rwy'n credu bod y buddiannau yn cael eu gweld yn barod.

"Mae'r swyddogion hyn yn chwarae rhan bwysig iawn yn cefnogi'r heddlu gan wneud i bobl deimlo fwy diogel yn y gymuned."

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod o dan y lach yn ddiweddar am fethu llawer o targedau ym maes iechyd, ac mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi ei fod yn ystyried newid rhai ohonyn nhw.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.