Arestio 12fed dyn fel rhan o Ymchwiliad Pallial

Cyhoeddwyd

Mae dyn 53 oed o Gei Connah wedi ei arestio fel rhan o Ymgyrch Pallial sy'n ymchwilio i honiadau o droseddau rhyw hanesyddol yng ngogledd Cymru.

Cafodd y dyn ei arestio ar amheuaeth o dri chyhuddiad o ymosod yn rhywiol.

Honnir bod y troseddau wedi digwydd rhwng 1984 a 1985.

Mae'r dyn wedi ei gludo i orsaf heddlu lleol a bydd yn cael ei holi gan yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol a swyddogion o Ymgyrch Pallial.

Erbyn hyn, mae'r heddlu wedi arestio 12 o bobl fel rhan o ymchwiliad Pallial ac mae un person wedi ei gyhuddo o nifer o droseddau rhyw difrifol.

Mae Ymgyrch Pallial yn cael ei arwain gan Keith Bristow, sydd bellach yn gyfarwyddwr cyffredinol yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol a ddaeth i fodolaeth ar Hydref 7.

Straeon perthnasol